Obchodní podmínky

Záruka


V souladu s novelou Občanského zákoníku poskytujeme na prodávané zboží standardní záruku dva roky, pokud není uvedeno na faktuře jinak.Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovujeme ji na tři měsíce od data prodeje.
Abychom předešli případným nedorozuměním, uvádíme škody/poškození/vady, na které se záruka nevztahuje:

- Na montáž a seřízení vázání. Nároky/reklamace vyplývající ze špatné montáže nebo špatné funkce vázání z důvodu nevhodného nastavení vázání je zákazník povinen uplatnit přímo u subjektu, který prováděl montáž, resp. seřízení.

- Na běžné opotřebení dodaných věcí (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

- Nepřebíráme odpovědnost ani za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se rovněž nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Reklamace a servis


U všech dodaných výrobků naleznete záruční list a daňový doklad.Potřebujete-li uplatnit záruční opravu, obracejte se na autorizovaná servisní střediska. Samozřejmně si plně uvědomujeme, že zboží jste nakoupili od nás a proto nás klidně kontaktujte, jsme připraveni Vám poradit jak nejlépe postupovat.Reklamace škod vzniklých při dopravě:Při převzetí zboží (od dopravce, na poště) je kupující povinen dodané zboží prohlédnout.V případě zjištění nedostatků, resp. poškození zboží, které bylo způsobeno při dopravě (např. poškrábání lyží v důsledku protržení obalu při dopravě) Vám doporučujeme sepsat s dopravcem (Česká pošta nebo přepravní firma) písemné prohlášení o zjištěných závadách. Zboží v takovém případě můžete odmítnout převzít.O případných zjištěných závadách nás, prosím, do 3 dnů od data dodávky písemně informujte. Zpráva od Vás nám umožní zrychlit případnou výměnu a rovněž nám umožní zlepšit dopravní služby eventuálním přechodem k jinému dopravci.Reklamace vad dodaného výrobku:Reklamace se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu, popřípadě špatnou technologií výroby. V některých případech žádáme o vyjádření soudního znalce v oboru sportovního zboží. Toto vyjádření je závazné jak pro prodejce, tak pro zákazníka.Reklamaci nám prosím oznamte nejprve emailem nabo telefonicky. Reklamované zboží poté zašlete na naši adresu. Náklady na zaslání nese zákazník. Zajistěte vždy řádný obal, předejdete tím případnému dalšímu poškození při dopravě.Pokud bude Vaše reklamace vyřízena kladně, náklady na zaslání Vám budou proplaceny do maximální výše 250 Kč. Pokud bude reklamace odmítnuta, zboží Vám na Vaše náklady (max. 250 Kč) zašleme zpět.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů a začíná běžet dnem převzetí zásilky s reklamovaným zbožím naším pracovníkem z rukou dopravce.Reklamované zboží musí být čisté. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zásilka rovněž musí obsahovat písemný popis reklamované závady doplněný podpisem zákazníka. Nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace.
 

Ochrana osobních dat


Provozovatel internetového obchodu nejlevnejsilyze.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.
 

Nárok na vrácení peněz a zboží


Pokud nebudete spokojeni s vybraným zbožím, je možno ho vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Vrácené zboží nám zašlete v původním obalu na naši adresu. Částku zaplacenou za vrácené zboží Vám do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží vrátíme na Vaši adresu (v případě platby v hotovosti při převzetí zboží) nebo na účet, z kterého jste nám nákup zaplatili (v případě platby bezhotovostním převodem). Od hodnoty nákupu odečítáme částku za dopravné a poštovné/balné (paušálně 500 Kč), kterou nevracíme.
Vrácené zboží nesmí být upraveno podle přání zákazníka (např. lyže s namontovaným vázáním) nebo opotřebeno. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.Nárok na vrácení zboží zaniká v případě osobního odběru zboží, jelikož smlouva o prodeji zboží je v tomto případě uzavřena až v okamžiku zaplacení celé ceny zboží na místě osobního odběru, nikoliv tedy při použití prostředků komunikace na dálku (Internetu).

Platební podmínky a způsoby plateb

1) platba v hotovosti při převzetí zboží z rukou dopravce

2) platba bezhotovostním převodem před dodáním zboží na náš účet č. 199588672/0300 vedený v ČSOB a.s.

Vyhrazujeme si právo změny cen. Platné ceny Vám jsou potvrzeny v okamžiku potvrzení objednávky.

 

Termín dodání


Doba dodání je obvykle 5 až 10 pracovních dní. Může se lišit v závislosti na vybraném modelu, popřípadě délce a prodloužit maximálně o 10 pracovních dnů. Platí pouze při zaslání zboží v rámci ČR Českou poštou nebo dopravní firmou.Vyhrazujeme si právo změny cen. Platné ceny Vám jsou potvrzeny v okamžiku potvrzení objednávky.Nebude-li možné expedovat zboží v uvedeném termínu, oznámíme Vám to na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

Souhlas s obchodními podmínkami

Použitím a nákupem prostřednictvím internetového obchodu Nejlevnejsilyze.cz souhlasíte s naším nákupním a reklamačním řádem - obchodními podmínkami.

 

 
poctadlo